خلاصه آمار اکانت اینستاگرام tatekhorasan

دنبال کنندگان
468
دنبال کردن
75
فایلهای آپلود شده
1,208
وب سایت
کد اینستاگرام
32482135
نام کامل
تات ها همه دعوتند
بیوگرافی : همه تات زبان های گرانقدر؛ سنخواست،اندقان،خراشا،رویین، کرف،جربت،دربند،دوبرجه، جوشقان،طبر،ملاویس،گیفان، راز،محمدآباد و... ارتباط با ادمین 👇👇👇
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/02 15:09 468 +1 75 0 1208
1395/12/01 16:32 467 +3 75 0 1208
1395/11/30 16:37 464 0 75 0 1208
1395/11/29 18:03 464 -1 75 0 1208
1395/11/28 19:33 465 0 75 0 1208
1395/11/27 20:53 465 +1 75 0 1208
1395/11/26 23:48 464 +3 75 0 1208
1395/11/26 02:26 461 0 75 0 1208
1395/11/25 02:00 461 0 75 0 1208
1395/11/24 01:14 461 -2 75 0 1208
1395/11/23 03:55 463 +1 75 0 1208
1395/11/22 05:49 462 +2 75 0 1208
1395/11/21 07:40 460 0 75 0 1208
1395/11/20 09:10 460 -1 75 0 1208
1395/11/19 09:50 461 +1 75 0 1208