خلاصه آمار اکانت اینستاگرام mohamadbij

دنبال کنندگان
342
دنبال کردن
714
فایلهای آپلود شده
49
وب سایت
کد اینستاگرام
1497732071
نام کامل
MoHamad Bijan
بیوگرافی : Sony Fan Boy My Device 📲 Sony Xperia™ XP Born in 1999/07/04 #Alone Seyed Kamal high School Waitting For Better Days! Telegram: @TechCafeTV
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/07 10:10 342 0 714 +1 49
1395/12/06 11:06 342 -3 713 +1 49
1395/12/05 12:54 345 +4 712 +4 49
1395/12/04 14:48 341 +1 708 +4 49
1395/12/03 16:26 340 0 704 0 49
1395/12/02 17:21 340 0 704 0 49
1395/12/01 18:43 340 -2 704 -1 49
1395/11/30 19:01 342 0 705 +1 49
1395/11/29 20:17 342 +2 704 0 49
1395/11/28 22:02 340 0 704 -1 49
1395/11/27 23:37 340 0 705 +1 49
1395/11/27 02:08 340 0 704 0 49
1395/11/26 05:14 340 0 704 0 49
1395/11/25 04:54 340 +4 704 +4 49
1395/11/24 04:17 336 +1 700 +1 49