تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام cgcortex

دنبال کنندگان
398
دنبال کردن
114
فایلهای آپلود شده
45
وب سایت
کد اینستاگرام
2308937787
نام کامل
CGCortex
Bio : Digital Media Arts Studio We Create Digital Products and Services. Contact us via 'contact@cgcortex.com'
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/17 20:08 398 0 114 0 45
1395/09/16 18:48 398 0 114 0 45
1395/09/15 19:08 398 0 114 0 45
1395/09/14 20:41 398 0 114 0 45
1395/09/13 19:52 398 0 114 0 45
1395/09/12 15:19 398 0 114 -1 45
1395/09/11 08:44 398 0 115 0 45
1395/09/10 01:53 398 -53 115 0 45
1395/09/08 23:10 451 -17 115 0 45
1395/09/07 21:01 468 -3 115 0 45
1395/09/06 21:38 471 0 115 0 45
1395/09/06 01:34 471 0 115 0 45
1395/09/04 20:22 471 0 115 0 45
1395/09/03 21:36 471 0 115 0 45
1395/09/03 01:09 471 -8 115 0 45