خلاصه آمار اکانت اینستاگرام cgcortex

دنبال کنندگان
296
دنبال کردن
113
فایلهای آپلود شده
45
وب سایت
کد اینستاگرام
2308937787
نام کامل
CGCortex
Bio : Digital Media Arts Studio We Create Digital Products and Services. Contact us via 'contact@cgcortex.com'
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/01 17:41 296 +2 113 0 45
1395/11/30 17:50 294 -1 113 0 45
1395/11/29 19:19 295 -1 113 0 45
1395/11/28 20:51 296 +1 113 0 45
1395/11/27 22:09 295 0 113 0 45
1395/11/27 01:03 295 0 113 0 45
1395/11/26 03:58 295 +1 113 0 45
1395/11/25 03:38 294 0 113 0 45
1395/11/24 02:57 294 0 113 0 45
1395/11/23 05:02 294 0 113 0 45
1395/11/22 07:05 294 0 113 -1 45
1395/11/21 08:54 294 -1 114 0 45
1395/11/20 10:22 295 0 114 0 45
1395/11/19 11:00 295 0 114 0 45
1395/11/18 10:55 295 0 114 0 45