خلاصه آمار اکانت اینستاگرام arshastunt

دنبال کنندگان
66,395
دنبال کردن
945
فایلهای آپلود شده
617
وب سایت
کد اینستاگرام
55096784
نام کامل
Arsha Aghdasi
بیوگرافی : ارشا اقدسى، Stunt coordinator 🎬 Stuntman - stunt13🎥 I love adrenalin ,I love animals, I am a True Persian 🇮🇷
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/06 22:28 66395 +11 945 +1 617
1395/12/06 00:35 66384 -6 944 +6 617
1395/12/05 02:58 66390 +15 938 0 615
1395/12/04 04:27 66375 +1 938 0 615
1395/12/03 06:02 66374 +56 938 +2 614
1395/12/02 07:49 66318 +224 936 0 614
1395/12/01 08:39 66094 +203 936 0 614
1395/11/30 09:11 65891 +9 936 0 613
1395/11/29 10:36 65882 0 936 0 613
1395/11/28 12:01 65882 +19 936 -1 612
1395/11/27 13:27 65863 -13 937 0 612
1395/11/26 16:13 65876 +35 937 0 612
1395/11/25 16:50 65841 +81 937 +1 612
1395/11/24 17:23 65760 +288 936 +1 612
1395/11/23 17:20 65472 +23 935 +1 611