تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام asgharfarhadi_original

دنبال کنندگان
16,094
دنبال کردن
9
فایلهای آپلود شده
56
وب سایت
کد اینستاگرام
3622706525
نام کامل
Asghar Farhadi | اصغر فرهادی
بیوگرافی : Asghar Farhadi Official Fan Page "Insulting the beliefs and persons is forbidden" "توهین به عقاید و اشخاص ممنوع"
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/19 14:27 16094 +14 9 0 56
1395/09/18 11:31 16080 +35 9 0 56
1395/09/17 08:11 16045 +22 9 0 56
1395/09/16 09:36 16023 +24 9 0 56
1395/09/15 09:47 15999 +6 9 0 55
1395/09/14 10:44 15993 -6 9 0 55
1395/09/13 07:57 15999 +30 9 0 55
1395/09/12 00:10 15969 +41 9 0 55
1395/09/10 19:45 15928 +22 9 0 55
1395/09/09 12:18 15906 +20 9 0 54
1395/09/08 12:38 15886 +35 9 0 54
1395/09/07 11:23 15851 +27 9 0 54
1395/09/06 12:16 15824 +21 9 0 54
1395/09/05 12:38 15803 +15 9 0 54
1395/09/04 11:11 15788 +15788 9 +9 54