خلاصه آمار اکانت اینستاگرام asgharfarhadi_original

دنبال کنندگان
21,411
دنبال کردن
11
فایلهای آپلود شده
84
وب سایت
کد اینستاگرام
3622706525
نام کامل
Asghar Farhadi | اصغر فرهادی
بیوگرافی : Asghar Farhadi Official Fan Page "Insulting the beliefs and persons is forbidden" "توهین به عقاید و اشخاص ممنوع"
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/07 03:20 21411 +146 11 0 84
1395/12/06 04:40 21265 +26 11 0 83
1395/12/05 06:59 21239 +16 11 0 83
1395/12/04 08:44 21223 +7 11 0 83
1395/12/03 10:00 21216 +13 11 0 82
1395/12/02 11:47 21203 +38 11 0 82
1395/12/01 12:48 21165 +48 11 0 82
1395/11/30 12:55 21117 +51 11 0 81
1395/11/29 14:15 21066 +28 11 0 81
1395/11/28 16:04 21038 +34 11 0 80
1395/11/27 17:00 21004 +31 11 0 80
1395/11/26 19:58 20973 +86 11 0 80
1395/11/25 21:05 20887 +17 11 0 78
1395/11/24 21:10 20870 +2 11 0 78
1395/11/23 21:06 20868 +14 11 0 78