خلاصه آمار اکانت اینستاگرام emam_ali_official
فن پیج

دنبال کنندگان
26,717
دنبال کردن
6
فایلهای آپلود شده
450
وب سایت
کد اینستاگرام
1910802103
نام کامل
Imam Ali
بیوگرافی : یا عَلی! اینَک مَن وَ بَرادرم دَر اختیارِ فَرمانِ شُمائیم، چُنانکه حَضرت موسی (ع) فرمود: پروردگارا، من تنها اختیارِ خودم و برادرم را دارم. "مائده، ۲۵"
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/07 06:32 26717 +35 6 0 450
1395/12/06 07:19 26682 -8 6 0 449
1395/12/05 09:28 26690 +15 6 +1 449
1395/12/04 11:16 26675 +24 5 0 449
1395/12/03 12:49 26651 +36 5 0 448
1395/12/02 14:04 26615 -30 5 0 447
1395/12/01 15:23 26645 +36 5 0 446
1395/11/30 15:27 26609 -22 5 0 445
1395/11/29 16:50 26631 +67 5 0 445
1395/11/28 18:30 26564 +79 5 0 444
1395/11/27 19:23 26485 +78 5 0 443
1395/11/26 22:40 26407 -26 5 0 442
1395/11/26 00:37 26433 +41 5 +1 442
1395/11/25 00:18 26392 +26 4 -4 441
1395/11/23 23:56 26366 +71 8 0 438