خلاصه آمار اکانت اینستاگرام farzandaneramezan
تایید شده

دنبال کنندگان
939
دنبال کردن
9
فایلهای آپلود شده
68
وب سایت
کد اینستاگرام
2116219468
نام کامل
ما فرزند رمضانیم
بیوگرافی : | امام خميني: اگر مارا محاصره اقتصادي كنند فرزند رمضانيم | 《 جمعيت فرهنگي دانشجويي #ما_فرزند_رمضانیم 》 . لينك گروه تلگرام⬇️

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/02 14:41 939 0 9 0 68
1395/12/01 15:58 939 0 9 0 68
1395/11/30 16:07 939 0 9 0 68
1395/11/29 17:28 939 0 9 0 68
1395/11/28 19:06 939 0 9 0 68
1395/11/27 20:06 939 +2 9 0 68
1395/11/26 23:18 937 -1 9 0 68
1395/11/26 01:45 938 -3 9 0 68
1395/11/25 01:14 941 +2 9 0 68
1395/11/24 00:40 939 0 9 0 68
1395/11/23 03:34 939 -2 9 0 68
1395/11/22 05:27 941 +1 9 0 68
1395/11/21 07:14 940 0 9 0 68
1395/11/20 08:49 940 0 9 0 68
1395/11/19 09:16 940 -1 9 0 68