خلاصه آمار اکانت اینستاگرام ghane09

دنبال کنندگان
1,171
دنبال کردن
538
فایلهای آپلود شده
546
وب سایت
کد اینستاگرام
532986412
نام کامل
Milad Ghane
بیوگرافی : دانش آموخته مدیریت بازرگانی، با سابقه فعالیت بازرگانی و مدیریت آموزشی، در حال تجربه کردن زندگی، در حد توان و آگاهی ام سعی میکنم به دیگران هم کمک کنم.
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/10/27 20:02 1171 -2 538 -1 546
1395/10/26 20:56 1173 +14 539 +3 543
1395/10/25 20:13 1159 +1 536 +1 539
1395/10/24 19:42 1158 +7 535 0 536
1395/10/23 19:57 1151 +2 535 +1 533
1395/10/22 22:21 1149 +7 534 0 530
1395/10/21 22:53 1142 -1 534 -41 527
1395/10/20 21:37 1143 +4 575 0 524
1395/10/19 21:26 1139 -7 575 0 520
1395/10/18 23:47 1146 +12 575 0 515
1395/10/17 20:09 1134 -9 575 -1 512
1395/10/16 20:01 1143 +10 576 -9 509
1395/10/15 20:43 1133 +7 585 0 506
1395/10/14 21:52 1126 +10 585 0 503
1395/10/13 23:28 1116 0 585 0 500