خلاصه آمار اکانت اینستاگرام golshansara1

دنبال کنندگان
3,129
دنبال کردن
7,413
فایلهای آپلود شده
876
وب سایت
کد اینستاگرام
2367327048
نام کامل
گلشن سرا
بیوگرافی : گالری و فروشگاه اینترنتی گلشن سرا مجموعه ای از هنر، صنایع دستی و سوغات محلی گالری،فروشگاه و محلی مناسب برای معرفی هنرمندان ایرانی Www.golshansara.com
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/02 15:57 3129 -6 7413 +2 876
1395/12/01 17:21 3135 -1 7411 -1 876
1395/11/30 17:32 3136 -3 7412 -1 876
1395/11/29 18:55 3139 0 7413 0 876
1395/11/28 20:26 3139 0 7413 +1 876
1395/11/27 21:49 3139 -1 7412 +1 876
1395/11/27 00:40 3140 -1 7411 -2 876
1395/11/26 03:30 3141 -1 7413 0 876
1395/11/25 03:09 3142 +2 7413 -1 876
1395/11/24 02:25 3140 +1 7414 +6 876
1395/11/23 04:42 3139 -2 7408 0 876
1395/11/22 06:43 3141 -2 7408 -4 876
1395/11/21 08:35 3143 -5 7412 0 876
1395/11/20 10:00 3148 0 7412 0 876
1395/11/19 10:39 3148 +1 7412 0 876