تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام golshansara1

دنبال کنندگان
3,118
دنبال کردن
7,501
فایلهای آپلود شده
790
وب سایت
کد اینستاگرام
2367327048
نام کامل
گلشن سرا
بیوگرافی : گلشن سرا، مجموعه فروشگاه های اینترنتی هنر، صنایع دستی برای مشاهده تمامی آثار و اطلاع از قیمت به کانال تلگرامی مراجعه فرمائید Www.golshansara.com
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/18 23:26 3118 -5 7501 +1 790
1395/09/17 19:46 3123 -3 7500 +1 789
1395/09/16 18:27 3126 +3 7499 +1 785
1395/09/15 18:45 3123 +1 7498 +7 785
1395/09/14 20:17 3122 +2 7491 -2 780
1395/09/13 19:24 3120 -5 7493 -2 780
1395/09/12 14:52 3125 +5 7495 0 780
1395/09/11 08:19 3120 0 7495 0 780
1395/09/10 00:44 3120 +1 7495 0 779
1395/09/08 22:44 3119 +3 7495 +2 777
1395/09/07 20:33 3116 -5 7493 -2 777
1395/09/06 21:15 3121 +2 7495 -1 777
1395/09/06 01:18 3119 -7 7496 -2 767
1395/09/04 19:56 3126 +4 7498 +1 767
1395/09/03 21:05 3122 +3 7497 0 767