تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام jenatkinhair

دنبال کنندگان
1,783,236
دنبال کردن
263
فایلهای آپلود شده
4,148
وب سایت
کد اینستاگرام
12584612
نام کامل
Celebrity Hairstylist
بیوگرافی : CEO @theOUAI Haircare® @ManeAddicts .com™ Brand Partnerships: sherry@blendedstrategy.com Bookings: dana@thewallgroup.com Middle East: sam@styled.us
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/20 21:09 1783236 +1673 263 -1 4148
1395/09/19 18:53 1781563 +1006 264 -1 4144
1395/09/18 14:51 1780557 +1057 265 0 4140
1395/09/17 11:28 1779500 +665 265 -3 4136
1395/09/16 12:10 1778835 +586 268 0 4133
1395/09/15 12:05 1778249 +416 268 0 4129
1395/09/14 13:29 1777833 +286 268 0 4127
1395/09/13 11:57 1777547 +595 268 -2 4127
1395/09/12 05:00 1776952 +945 270 0 4121
1395/09/10 22:53 1776007 +1279 270 0 4119
1395/09/09 15:21 1774728 +635 270 0 4114
1395/09/08 15:45 1774093 +770 270 +1 4111
1395/09/07 13:15 1773323 +439 269 0 4107
1395/09/06 14:41 1772884 +465 269 0 4103
1395/09/05 15:51 1772419 +510 269 0 4100