خلاصه آمار اکانت اینستاگرام mazyar_fallahi
تایید شده

دنبال کنندگان
565,931
دنبال کردن
20
فایلهای آپلود شده
647
وب سایت
کد اینستاگرام
599085265
نام کامل
Mazyar Fallahi
بیوگرافی : Iranian Pop Singer Songwriter Film Composer Music Manager: Khashayar Fallahi تورا دوست دارم و آسمانت را،حضور تو در نفسم عميق تراز هواست ا

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/02 18:24 565931 -16 20 0 647
1395/12/01 19:55 565947 -45 20 0 647
1395/11/30 20:05 565992 -50 20 0 647
1395/11/29 21:25 566042 +47 20 0 647
1395/11/28 22:58 565995 -55 20 0 647
1395/11/28 00:59 566050 -40 20 0 647
1395/11/27 03:04 566090 -32 20 0 647
1395/11/26 06:16 566122 -6 20 0 647
1395/11/25 06:01 566128 -36 20 0 647
1395/11/24 05:21 566164 -91 20 0 647
1395/11/23 06:54 566255 -141 20 0 647
1395/11/22 09:16 566396 +11 20 0 647
1395/11/21 10:47 566385 -23 20 0 647
1395/11/20 12:12 566408 -6 20 0 647
1395/11/19 13:15 566414 -25 20 0 647