تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام negarjavaheriian

دنبال کنندگان
488,158
دنبال کردن
51
فایلهای آپلود شده
597
وب سایت
کد اینستاگرام
1378155681
نام کامل
Negar Javaherian
بیوگرافی : Official Fan Account No FaceBook, No Twitter Or... لطفاً به شخص و يا عقايدِ كسى توهين نكنيد.
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/19 19:35 488158 +315 51 0 597
1395/09/18 15:27 487843 +359 51 0 597
1395/09/17 12:18 487484 +400 51 0 597
1395/09/16 12:31 487084 +436 51 0 597
1395/09/15 12:22 486648 +187 51 0 597
1395/09/14 13:52 486461 +170 51 0 597
1395/09/13 12:20 486291 +304 51 0 597
1395/09/12 05:34 485987 +478 51 0 596
1395/09/10 23:33 485509 +853 51 0 596
1395/09/09 16:06 484656 +497 51 +1 596
1395/09/08 16:06 484159 +623 50 0 596
1395/09/07 13:28 483536 +481 50 0 596
1395/09/06 14:59 483055 +398 50 +1 596
1395/09/05 16:11 482657 +954 49 0 595
1395/09/04 13:03 481703 +759 49 -1 595