آغاز فیلمبرداری سریال شهرزاد 2 ورود به صفحه اینستاگرام خبر

به نقل از خانم ترانه علی دوستی فیلمبرداری سریال شهرزاد ۲ شروع شده و هم چنین ایشون گله ای از کسانی داشتند که خبر های جعلی مبنی بر شروع فیلمبرداری و … می ساختند