آيت الله علم الهدی : در شبکه های اجتماعی به سم پاشی ها جواب دادم ورود به صفحه اینستاگرام خبر

– بزرگترین کلیدواژه امنیت اجتماعی در کشور مقابله با بی حجابی است اما این مقابله به مفهوم حجاب اجباری نیست.

– مقابله با بی حجابی، مبارزه با کلیدواژه فساد اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و به عنوان عاملی که منشاء همه مفاسد در کشور است باید برای تحقق امنیت اجتماعی با آن به طور جدی مبارزه شود.

– تلاش نیروی انتظامی که با کمال قدرت در طرح و برنامه ای قاطع به این عرصه وارد شده است ارزشمند است.

– نیروی انتظامی مسئول امنیت اجتماعی است و رسالت این نیرو نیز حفظ امنیت است و در ساختار آن هم معاونت امنیت اجتماعی تعریف شده است.

– وی با اشاره به طرح برخی مباحث در جامعه گفت: اگر تامین امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی غیرقانونی و خلاف است پس چرا در ساختار آن معاونت امنیت اجتماعی دیده شده است، معاونتی که امروز در جمع بندی ها به این رسیده که برای جمع آوری فساد در کشور و حاکم کردن امنیت اجتماعی باید با بی حجابی مقابله کند، چون عامل همه این ها بی حجابی زن های بی بندوبار است.

– وقتی زن و دختر جوانی با کشف حجاب و انواع آرایش و موی پریشان خود را در اختیار نگاه های زهرآلود مردهای هرزه می گذارد، فساد اقتصادی توسعه می یابد و با این امر انسان هایی که می خواهند این شهوترانی تحریک شده و این عیاشی های به ظهور رسیده را عملی کنند، راهی جز آلوده شدن به دزدی ها، اختلاس ها و جنایت های اقتصادی ندارند.

– در واقع این بی حجابی ها و بی بندوباری ها فساد اقتصادی را تولید کرده است ضمن آنکه اخلاق هم از این ناحیه فاسد می شود.

– وقتی بنا شد حوزه غریزه جنسی یک جامعه آنقدر بی بندوبارانه گسترش یابد که هر عنصر بی پروایی در رهگذر اطفای غریزه جنسی مردهای هرزه قرار گیرد این جامعه بستر و مهد فساد می شود و کلیدواژه آن هم در بی حجابی است.

– امروز برخی از این عناصر شیطان مسلکی که می خواهند یک سنگر مبارزاتی ضد فساد اخلاقی و بی حجابی را منکوب کنند در دستگاه های اطلاع رسانی خود با افترا زدن و دروغ بستن به من با این عنوان که گفته ام ‘بی حجابی بدتر از اختلاس است ‘ اقدام به سمپاشی می کند.
این در حالی است که چنین جمله ای از من صادر نشده، ضمن آنکه خطبه های نماز جمعه هم جای دفاع شخصی نیست و در صفحات شبکه های اجتماعی خود این مساله را توضیح داده ام.