halaa_khorshid.
برای شادی روح پدر استقلال، ختم صلوات گرفته ایم/ شما هم با ارسال عدد یک به ۲۰۰۰۰۳۴۵ میتوانید در این همدلی با خانواده منصورخان پورحیدری شرکت کنید