تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام panahiani
تایید شده

دنبال کنندگان
270,411
دنبال کردن
11
فایلهای آپلود شده
932
وب سایت
کد اینستاگرام
1296038320
نام کامل
استاد علیرضا پناهیان
بیوگرافی : تفکرات راهبردی استاد پناهیان تا خوب ها خوب تر نشوند بدها خوب نمی شوند. شما که از دین داریت به جایی نرسیدی چه انتظاری داری بی دینه بیاد دین دار بشه؟!
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/18 22:23 270411 +343 11 0 932
1395/09/17 19:13 270068 +392 11 0 931
1395/09/16 17:55 269676 +369 11 0 929
1395/09/15 17:57 269307 +342 11 0 929
1395/09/14 19:28 268965 +429 11 0 928
1395/09/13 18:49 268536 +511 11 0 927
1395/09/12 14:04 268025 +632 11 0 925
1395/09/11 07:24 267393 +582 11 0 924
1395/09/09 23:38 266811 +558 11 0 921
1395/09/08 21:54 266253 +598 11 0 921
1395/09/07 19:39 265655 +379 11 0 920
1395/09/06 20:32 265276 +311 11 0 919
1395/09/05 23:50 264965 +691 11 0 918
1395/09/04 19:01 264274 +339 11 0 916
1395/09/03 20:22 263935 +371 11 0 915