تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام salmahayek

دنبال کنندگان
2,415,775
دنبال کردن
248
فایلهای آپلود شده
504
وب سایت
کد اینستاگرام
1777628093
نام کامل
Salma Hayek Pinault
بیوگرافی : After hundreds of impostors, years of procrastination, and a self-imposed allergy to technology, FINALLY I'm here. ¡Hola! This is truly Salma.
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/19 09:49 2415775 +4563 248 0 504
1395/09/18 06:58 2411212 +5413 248 0 503
1395/09/17 04:19 2405799 +5071 248 0 503
1395/09/16 05:51 2400728 +3900 248 +1 502
1395/09/15 06:02 2396828 +4080 247 -1 500
1395/09/14 06:26 2392748 +4025 248 0 500
1395/09/13 03:45 2388723 +6630 248 0 500
1395/09/11 18:34 2382093 +5023 248 0 500
1395/09/10 14:55 2377070 +5493 248 0 498
1395/09/09 08:46 2371577 +6590 248 0 497
1395/09/08 07:46 2364987 +4492 248 0 496
1395/09/07 07:13 2360495 +4648 248 0 495
1395/09/06 09:24 2355847 +5693 248 0 495
1395/09/05 08:03 2350154 +5510 248 0 495
1395/09/04 08:11 2344644 +3952 248 0 494