خلاصه آمار اکانت اینستاگرام salmahayek

دنبال کنندگان
2,716,800
دنبال کردن
248
فایلهای آپلود شده
541
وب سایت
-----------
کد اینستاگرام
1777628093
نام کامل
Salma Hayek Pinault
بیوگرافی : After hundreds of impostors, years of procrastination, and a self-imposed allergy to technology, FINALLY I'm here. ¡Hola! This is truly Salma.
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/02 23:49 2716800 +3705 248 0 541
1395/12/02 02:34 2713095 +4351 248 0 541
1395/12/01 03:29 2708744 +4134 248 0 541
1395/11/30 04:02 2704610 +4183 248 0 540
1395/11/29 04:44 2700427 +4619 248 0 540
1395/11/28 07:12 2695808 +5406 248 0 539
1395/11/27 08:53 2690402 +3765 248 +1 539
1395/11/26 11:13 2686637 +2437 247 0 538
1395/11/25 11:11 2684200 +3574 247 0 536
1395/11/24 11:54 2680626 +4020 247 0 536
1395/11/23 12:25 2676606 +2858 247 0 536
1395/11/22 15:08 2673748 +2846 247 0 536
1395/11/21 16:21 2670902 +3033 247 0 536
1395/11/20 17:43 2667869 +3048 247 0 536
1395/11/19 19:23 2664821 +2886 247 0 536