خلاصه آمار اکانت اینستاگرام samira_bakhtiary

دنبال کنندگان
46,861
دنبال کردن
991
فایلهای آپلود شده
187
وب سایت
-----------
کد اینستاگرام
421093026
نام کامل
Samira Bakhtiary📷🎬🎭📺🎥
Bio :
گروه :