تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام thesalesman.movie
تایید شده

دنبال کنندگان
40,921
دنبال کردن
1
فایلهای آپلود شده
176
وب سایت
کد اینستاگرام
2231496740
نام کامل
The Salesman | فروشنده
بیوگرافی : The only official page of Asghar Farhadi's 7th movie | تنها صفحه رسمى هفتمين فيلم اصغر فرهادى در اينستاگرام
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/19 22:58 40921 +16 1 0 176
1395/09/18 18:52 40905 -5 1 0 176
1395/09/17 16:00 40910 +20 1 0 176
1395/09/16 15:02 40890 +7 1 0 176
1395/09/15 14:48 40883 -6 1 0 176
1395/09/14 16:12 40889 -32 1 0 176
1395/09/13 15:32 40921 -2 1 0 174
1395/09/12 09:28 40923 +34 1 0 174
1395/09/11 03:59 40889 -6 1 0 173
1395/09/09 19:34 40895 +6 1 0 172
1395/09/08 18:21 40889 -27 1 0 172
1395/09/07 16:17 40916 -16 1 0 171
1395/09/06 17:37 40932 +5 1 0 171
1395/09/05 19:10 40927 -31 1 0 171
1395/09/04 15:56 40958 -6 1 0 171