خلاصه آمار اکانت اینستاگرام vahshi_bafqi

دنبال کنندگان
11,304
دنبال کردن
37
فایلهای آپلود شده
173
وب سایت
کد اینستاگرام
2981291401
نام کامل
وحشی بافقی
بیوگرافی : ✏این مرغ تنگ حوصله را دانه ای بس است صیاد ما به دانه چه آراست دام خویش 📚کمال الدین محمد متخلص به وحشی بافقی 📖 زاد روز : 911 ه.ش 📒درگذشت : 968 ه.ش
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/10/27 18:06 11304 +36 37 0 173
1395/10/26 18:46 11268 +5 37 0 173
1395/10/25 18:12 11263 -6 37 +2 172
1395/10/24 17:36 11269 +28 35 0 171
1395/10/23 17:52 11241 +2 35 0 171
1395/10/22 20:16 11239 +4 35 0 171
1395/10/21 20:32 11235 +21 35 0 170
1395/10/20 19:31 11214 +12 35 0 170
1395/10/19 19:08 11202 +23 35 0 170
1395/10/18 20:58 11179 +14 35 -5 169
1395/10/17 17:53 11165 +11 40 0 168
1395/10/16 17:54 11154 +19 40 -5 168
1395/10/15 18:47 11135 +23 45 0 168
1395/10/14 19:39 11112 +7 45 0 168
1395/10/13 20:49 11105 +27 45 +1 168