خلاصه آمار اکانت اینستاگرام vahshi_bafqi

دنبال کنندگان
11,778
دنبال کردن
55
فایلهای آپلود شده
183
وب سایت
کد اینستاگرام
2981291401
نام کامل
وحشی بافقی
بیوگرافی : ✏پروانه ام و عادت من سوختن خویش تا پاک نسوزم دلم آسوده نگردد 📚کمال الدین محمد متخلص به وحشی بافقی 📖 زاد روز : 911 ه.ش 📒درگذشت : 968 ه.ش
گروه :
برچسب :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/05 03:29 11778 +18 55 +1 183
1395/12/04 04:54 11760 +17 54 0 184
1395/12/03 06:25 11743 +7 54 0 183
1395/12/02 08:14 11736 +17 54 -6 183
1395/12/01 09:00 11719 +22 60 +13 182
1395/11/30 09:38 11697 +19 47 0 182
1395/11/29 11:00 11678 +18 47 0 183
1395/11/28 12:28 11660 +13 47 0 183
1395/11/27 13:49 11647 +5 47 0 182
1395/11/26 16:34 11642 +5 47 0 182
1395/11/25 17:14 11637 +8 47 +1 182
1395/11/24 17:44 11629 +15 46 0 182
1395/11/23 17:43 11614 +13 46 0 181
1395/11/22 20:06 11601 +12 46 +1 181
1395/11/21 21:37 11589 +16 45 0 181