پیش بینی رهبرمعظم انقلاب از انتخابات امریکا

پیش بینی رهبرمعظم انقلاب از انتخابات امریکا: در مناظره ریاست جمهوری آمریکا آن مردی که صریح‌تر میگفت بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت