تبلیغات ماشین
11260939_1774201539472924_990152368_a.jpg

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام zarghami.ez
تایید شده

دنبال کنندگان
68,176
دنبال کردن
8
فایلهای آپلود شده
394
وب سایت
کد اینستاگرام
2050008149
نام کامل
سيد عزت الله ضرغامى
بیوگرافی : انقلاب، انحصارى نيست يك عكس، يک حرف _______________________ کانال خمیازه طنز و گپ گفت غیر رسمی و دانستنی های عمومی و هنری 👇👇👇👇

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/14 19:31 68176 +116 8 0 394
1395/09/13 18:52 68060 +218 8 0 394
1395/09/12 14:07 67842 +137 8 0 394
1395/09/11 07:27 67705 +135 8 0 393
1395/09/09 23:41 67570 +81 8 0 393
1395/09/08 21:57 67489 +112 8 0 392
1395/09/07 19:43 67377 +45 8 0 392
1395/09/06 20:35 67332 +71 8 0 391
1395/09/05 23:56 67261 +140 8 0 391
1395/09/04 19:07 67121 +81 8 0 391
1395/09/03 20:26 67040 +91 8 0 391
1395/09/02 23:56 66949 +102 8 0 391
1395/09/02 04:56 66847 +96 8 0 390
1395/09/01 05:02 66751 +130 8 0 390
1395/08/30 00:20 66621 +66 8 0 389