خلاصه آمار اکانت اینستاگرام zurihall
تایید شده

دنبال کنندگان
61,619
دنبال کردن
233
فایلهای آپلود شده
1,223
وب سایت
کد اینستاگرام
14030433
نام کامل
Zuri Hall
بیوگرافی : 🏆Emmy Winning TV Personality 🎬 E! News Correspondent • Midwest Girl // Big City Hustle • 5MIL+ YouTube Views • hello@zurihall.com
گروه :
برچسب : - -

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/12/02 11:57 61619 +43 233 0 1223
1395/12/01 12:58 61576 +26 233 0 1223
1395/11/30 13:06 61550 +20 233 0 1223
1395/11/29 14:27 61530 +56 233 0 1222
1395/11/28 16:15 61474 +63 233 0 1222
1395/11/27 17:13 61411 +48 233 0 1220
1395/11/26 20:09 61363 +35 233 0 1220
1395/11/25 21:17 61328 +110 233 0 1219
1395/11/24 21:22 61218 +149 233 0 1219
1395/11/23 21:18 61069 +102 233 +1 1219
1395/11/23 00:06 60967 +45 232 0 1219
1395/11/22 01:59 60922 +76 232 0 1217
1395/11/21 03:59 60846 +62 232 0 1215
1395/11/20 05:45 60784 +84 232 0 1214
1395/11/19 05:37 60700 +48 232 0 1214