تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام zurihall
تایید شده

دنبال کنندگان
59,519
دنبال کردن
225
فایلهای آپلود شده
1,185
وب سایت
کد اینستاگرام
14030433
نام کامل
Zuri Hall
بیوگرافی : 🏆EMMY Winning TV Personality 🎬 E! News Correspondent • Midwest Girl // Big City Hustle • 5MIL+ YouTube Views • hello@zurihall.com
گروه :
برچسب : - -

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/19 21:29 59519 -180 225 0 1185
1395/09/18 17:30 59699 +58 225 0 1185
1395/09/17 14:29 59641 +47 225 0 1185
1395/09/16 13:48 59594 +74 225 +1 1185
1395/09/15 13:21 59520 +198 224 0 1184
1395/09/14 14:54 59322 +18 224 0 1184
1395/09/13 13:27 59304 +17 224 0 1183
1395/09/12 07:31 59287 +29 224 0 1183
1395/09/11 01:12 59258 +22 224 +1 1183
1395/09/09 17:34 59236 +20 223 -1 1183
1395/09/08 17:04 59216 +90 224 0 1183
1395/09/07 14:35 59126 -27 224 0 1183
1395/09/06 16:15 59153 -64 224 0 1182
1395/09/05 17:31 59217 -106 224 0 1182
1395/09/04 14:15 59323 -3 224 0 1182