خلاصه آمار اکانت اینستاگرام khamenei_video
تایید شده

دنبال کنندگان
423,302
دنبال کردن
12
فایلهای آپلود شده
4,413
وب سایت
-----------
کد اینستاگرام
1237281664
نام کامل
Ayatollah Khamenei Videos
Bio :

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1396/12/21 20:05 423302 +80 0
1396/12/20 21:21 423222 +105 0
1396/12/20 01:51 423117 +58 0
1396/12/19 07:36 423059 +25 0
1396/12/18 12:51 423034 +52 0
1396/12/17 16:16 422982 +94 0
1396/12/16 17:30 422888 +44 0
1396/12/15 21:34 422844 +73 0
1396/12/14 22:33 422771 +18 0
1396/12/13 22:59 422753 +69 0
1396/12/12 22:48 422684 +96 0
1396/12/11 23:02 422588 +136 0
1396/12/11 01:47 422452 +77 0
1396/12/10 01:17 422375 +74 0
1396/12/09 03:44 422301 +85 0