خواستگاری کاربران ایرانی از دختر ترامپ! +عکس ورود به صفحه اینستاگرام خبر

قصه هجوم کاربران به صفحات اینستاگرام تمامی ندارد.
این بار صفحه اینستاگرام ترامپ، رییس جمهور جدید آمریکا مورد توجه کاربران اینترنتی قرار گرفت.

در این بین یکی از کاربران ایرانی خواستار آن شده که داماد ترامپ باشد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید