تسلیت ایران من

لینک کوتاه

غصه ی هوای آلودتون رو بخوریم؟
اینکه شهرتون بیشترین آمار بیکاری رو داره؟
ناامنی و داعش و هشت سال جنگ؟
فقط زلزله ت کم بود…
سینه ستبر زیبای من…
تسلیت به هموطنان عزیز کرد و تمام ایرانیان
#epnacqrd #epna #کرمانشاه

دیدگاه کاربران