علی عالی:در سطوح مدیریتی ورزش هیچکس نمیگوید من مقصرم!

لینک کوتاه
علی عالی:در سطوح مدیریتی ورزش هیچکس نمیگوید من مقصرم!

.
علی عالی:
در سطوح مدیریتی ورزش هیچکس نمیگوید من مقصرم! چرا بی تدبیری خودتان را گردن عکاس می اندازید؟
در پرونده حضور عربستان در ایران هنگام رای گیری عراق و سوریه جلسه را ترک کردند این عدم توانایی ما را در مدیریت کرسی ها میرساند/ ما در دیپلماسی ورزشی به دنبال پیروزی در زمین بازی هستیم نه مثل عربستان بیرون از زمین.

#حالا_خورشید

دیدگاه کاربران